Tidskrifter

Alla bibliotek prenumererar på tryckta tidskrifter. Biblioteket har också eTidskrifter.

Tidskrifternas nyaste nummer kan läsas i biblioteket. De flesta tidskriftsårgångarnas äldre nummer lånas ut.

På huvudbiblioteket är tidskrifterna placerade enligt ämne på de olika avdelningarna: till exempel musiktidskrifterna finns på avdelningen Musik och konst och resetidskrifterna på avdelningen Länder och kulturer. På avdelningen Nyhetsområdet och tidskrifter finns allmänna tidskrifter och dagstidningar. Där kan du också läsa och kopiera gamla mikrofilmade dagstidningsårgångar.

Alla tidningar och tidskrifter som beställs till biblioteket

Huvudbibliotekets tidskrifter enligt avdelning:

De övriga bibliotekens tidskrifter:Bekanta dig med eTidskrifterna