Tillgängligheten på biblioteket

Vasa stadsbibliotek år besöksmål för Funktionshinderkortet.

Handikapparkering intill biblioteket: Huvudbiblioteket, Brändö bibliotek, Lillkyro meröppna bibliotek, Merikart bibliotek, Sundom meröppna bibliotek, Träffpunkt Huudi, Variska bibliotek

Obehindrat tillträde till biblioteket: alla bibliotek

Handikapptoalett i biblioteket: alla bibliotek

Hiss i biblioteket: huvudbiblioteket, Brändö bibliotek och Träffpunkt Huudi

Induktionsslinga: huvudbibliotekets Dramasal

Ledar- och hjälphundar är välkomna till alla bibliotek

Kolla noggrannare uppgifter om tillgänglighet