Trygga relationer

I boken Trygga relationer : om anknytning och samhörighet mellan barn och vuxna använder Ann Mari Orrenius anknytningsteorin för att beskriva samspelet mellan människor i olika åldrar.

Orrenius har skapat tre fiktivafamiljer med ett eller flera barn och beskriver deras första tid med det lilla barnet och vidare i daghem och skola. De tre små barnen har olika förutsättningar på grund av hur anknytningen till de vuxna som finns till hands har utvecklats.

Det gäller alltså inte baraföräldrar utan också daghemspersonal och lärare. Hon förklarar också hur mammans/pappans brist på fungerande anknytning till sina föräldrar påverkar deras föräldraskap.

Boken är liten och lättläst genom den vardagliga tonen. I sista kapitlet redogörs närmare för anknytningsteorin och i litteraturlistan finns tips på vidareläsning.

Orrenius har också skrivit boken Föräldrakärlek : livsviktig men förrädisk. I den använder hon sig igen av fiktiva familjer för att åskådliggöra sina tankar.