Väckning 4.30

Väckning 4.30 är en utmärkt bok för den som vill veta mer om yrkesfisket i Svenska Österbotten idag.

Hans Hästbacka har i ord och bild dokumenterat yrkesfiskarnas vardag, från Kaskö i söder till Larsmo i norr. I boken presenteras också fiskförädlare, fiskhandlare och redskapstillverkare.
 
Fiskerinäringen har förändrats mycket under 2000-talet och idag är det svårt att försörja sig på enbart fiske. Den här boken är därför ett viktigt tidsdokument och tar upp de utmaningar som dagens yrkesfiskare ställs inför, t.ex. problem med sälar, skarvar och fiskebegränsningar.
 
I bokens förord skriver Guy Svanbäck, verksamhetesledare för Österbottens Fiskarförbund, att det trots alla motgångar inom näringen finns framtidstro och optimism: "Fiskaren är en livsmedelsproducent, och den österbottniska fisken har alla de kännetecken som jag ser som viktiga: hälsosam, närproducerad och miljösmart".

Tags:

Review by: Biblioteket Friday, October 18, 2013