Välkommen till webbplatsen Finna Klassrum!

Finna.fi är en fritt tillgänglig söktjänst som med en och samma sökning öppnar de digitaliserade skatterna i finländska arkiv, bibliotek och museer. Nu har Nationalbiblioteket under Finna.fi-tjänsten öppnat webbplatsen Finna Klassrum för lärare.

I Klassrummet kan lärare i grundskolor och gymnasier välja materialpaket om historia, samhällslära, modersmål och litteratur samt bildkonst. Materialpaketen är skräddarsydda att passa skolornas läroplaner.

I Klassrummet finns undervisningsmaterial och färdiga uppgiftsidéer, genom vilka eleverna kan bekanta sig med mystiska, förhistoriska föremål eller utforska björnen i den finländska bildkulturen. I Finna Klassrummet kommer eleverna direkt till källorna och kan på egen hand uppleva kulturarvets betydelse. Välkommen att utnyttja färdiga materialpaket och uppgiftsidéer i Finna Klassrum!

https://finna.fi/Content/luokkahuone?lng=sv

Tags:

Thursday, October 24, 2019