Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut hakee palvelusuunnittelijaa

Vaasan kaupunginkirjasto on saanut alueellisen kehittämistehtävän (Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kirjastoista 2.10.2017 nro 660) Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kuntien alueilla 1.1.2018 lukien.

Palvelusuunnittelijan tehtävänä on viestiä innostavasti ja näkyvästi alueellisesta kehittämistehtävästä AkePampas-alueella ja valtakunnallisesti kirjastojen toimijoille, päättäjille ja yhteistyökumppaneille. Palvelusuunnittelija osallistuu alueellisen kehittämistehtävän sisältösuunnitteluun, mm. kirjastojen henkilöstön osaamisen kehittäminen, henkilövaihdon organisointi, koulutusjärjestelyihin osallistuminen ja alan kehittämisideoiden ja mahdollisuuksien välittäminen toimijoiden välillä. AkeDigi-hankkeen päätyttyä erityisesti digitaalisiin palveluihin ja laitteisiin liittyvä kirjastohenkilöstön neuvonta, opastus ja tapahtumatuotannon ideointi on osa tehtäväkenttää.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, pedagoginen osaaminen, kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus tai työkokemus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito (asetuksen 481 / 2003 mukainen kielitaidon osoittaminen, kielitodistus).

Tehtävä edellyttää näyttöä vahvasta viestintäosaamisesta sekä tottumusta toimia kaksikielisessä ympäristössä. Tehtävässä tarvitaan rohkeutta ottaa haltuun ja opastaa erilaisia digitaalisia laitteita ja palveluja.

Tehtävä sisältää matkustusta laajalla alueella, joten ajokortti on välttämätön.

Tehtävässä onnistumisen kannalta keskeisiä ominaisuuksia ovat aktiivisuus, tulevaisuussuuntautuneisuus sekä organisointi- ja yhteistyökyky ja vuorovaikutustaidot. Odotamme näkemystä kirjasto- ja kulttuuripalvelujen kehittämisestä.

Tehtäväkohtainen peruspalkka on 2862,50€/kk. Viikkotyöaika on 36,25 h, ja se saattaa sisältää iltatyötä.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lääkärinlausunto terveydentilastaan.

Haastattelut pidetään viikolla 45.
Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Hae työpaikkaa

Tags:

Thursday, September 24, 2020