Vaasan kaupungin uusi kulttuuri- ja liikuntaohjelma vuosille 2020-2025

Kulttuuri- ja liikuntaohjelma nojaa kolmeen teemaan: vahva imago, monipuoliset tekemisen ja kokemisen puitteet, sekä kulttuuri ja liikunta ennaltaehkäisevänä voimana ja hyvinvoinnin lähteenä. Näiden kolmen teeman alle on listattu toimenpiteitä sekä mittareita, joiden kautta ohjelmaa toteutetaan, mitataan, seurataan ja arvioidaan.

Kulttuuri- ja liikuntaohjelma huomioi myös laajasti sekä kulttuuri- että liikuntapuolen toimintaympäristön hallitusohjelmasta lakeihin ja suosituksiin, kestävän kehityksen periaatteisiin, megatrendeihin ja kaupunkistrategiaan.

Vaasan kaupungin uusi kulttuuri- ja liikuntaohjelma vuosille 2020-2025

Tags:

Wednesday, June 10, 2020