Vaasan kaupunginkirjasto mukana Lystra-hankkeessa

LYSTRA - maailmanperintöopastusta ja -elämyksiä nykyajassa

Lystra - hankkeessa Suomi ja Ruotsi kehittävät yhdessä Korkea rannikon/Merenkurkun saariston maailmanperintäkohdetta kohentaakseen alueen saavutettavuutta ja vetovoimaisuutta sekä asukkaille, yrittäjille että kävijöille. Tavoitteena on saada lisää kävijöitä kestävää kehitystä vaarantamatta, lisätä ymmärrystä maailmanperintökohteen arvoista ja luoda korkeatasoinen tietopohja vastaamaan luontomatkailuelinkeinon ja maankäytön suunnittelun tarpeisiin.

Hankkeen johtava tuensaaja on Metsähallitus ja muita tuensaajia ovat Västernorrlannin lääninhallitus ja Sveriges Geologiska undersökning Ruotsissa ja Geologian tutkimuskeskus, Maailmanmittaushallituksen Paikkatietokeskus ja Vaasan kaupunki Suomessa. Ruotsin puolella Naturvårdsverket, Örnsköldsvikin ja Kramforsin kunnat ja Suomen puolella Pohjanmaan liitto, Merenkurkun maailmanperintö ry:n ja Visit Vaasan rahoittavat hanketta.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,38 M€. Hanke on kolmivuotinen ja se on alkanut 1.1.2018.

Hankkeessa laaditaan koko alueelle opastussuunnitelma, jonka avulla halutaan kääntää alueen maailmanperintöarvoista (englanniksi Outstanding Universal Value) tieto eri kohderyhmiä puhutteleviksi kertomuksiksi. Alueen eri kävijäkohteiden erityispiirteet ja kestävän käytön vaatimukset huomioidaan. Suunnitelman toimivuutta ja sanoman perille menoa testataan muutamilla kohteilla molemmissa maissa.

Hankkeeseen osallistuvat asiantuntijatahot SGU, GTK ja Paikkatietokeskus päivittävät maailmanperintöalueen tieteellisen tietopohjan uuden tutkimustiedon, laserkeilausaineiston ja maastoinventointien perusteella. Laitokset ovat mukana asiantuntijoina myös opastus- ja informaatioaineistojen tuottamisessa.

Hankkeessa tuotetaan alueen geologisia erityispiirteitä ja käyntikohteita kuvaava digitaalinen interaktiivinen kartta maailmanperintökohteen www-sivuille. Alueen hallintoviranomaisten ylläpitämät www.merenkurkku.fi ja www.varldsarvethogakusten.se yhdistetään yhteisen portaalin alle.

Aluetta kuvaavat julkaisut ja opetus- muut aineistot systematisoidaan ja luetteloidaan yhteisille www-sivuille. Hankkeen tuloksista järjestetään esittely- ja koulutustilaisuuksia matkailuyrittäjille, opettajille, alueen kirjastojen henkilökunnalle sekä viranomaisille.

Lystra-verkkosivut

Korkea Rannikon jyrkkä rannikkomaisema ja Merenkurkun matala saaristo kertovat ainutlaatuisella tavalla, kuinka jääkaudet, maankohoaminen, meren aallot ja talven jäät ovat tuhansien vuosien ajan vaikuttaneet maisemaan.

Lystra - hankkeessa Suomi ja Ruotsi kehittävät yhdessä Korkea Rannikon/Merenkurkun saariston maailmanperintökohdetta.

Tavoitteena on saada lisää kävijöitä kestävää kehitystä vaarantamatta, lisätä ymmärrystä maailmanperintökohteen arvoista ja luoda korkeatasoinen tietopohja vastaamaan luonto-matkailuelinkeinon ja maankäytön suunnittelun tarpeita.

Tags:

Written by: Virva Soikkeli Tuesday, April 24, 2018