Vaasan kaupunginkirjasto pilotoi viime vuonna uusia palvelumuotoja alueellisessa kehittämistehtävässään

Vaasan kaupunginkirjasto on hoitanut alueellista kehittämistehtävää nyt kaksi vuotta Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan alueella. Toisen vuoden aikana vakiinnutettiin toimintatapoja sekä vastattiin alueen kirjastojen koulutustarpeisiin.

Palvelupäällikkö Marja Mikola kertoo, että alueellista kehittämistehtävää hoitavat kirjastot määrätään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa yleisistä kirjastoista ja kehittämistyön rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kirjastojen henkilöstöä koulutettiin ja uusia palvelumuotoja pilotoitiin

Mikolan mukaan vuonna 2019 kehittämistehtävässä painotettiin kirjastotilojen ja kokoelmien saavutettavuutta. Pilottikirjastoiksi ilmoittautuivat Kristiinankaupunki, Kokkola, Kauhajoki, Vimpeli, Nurmo ja Vaasan kirjastoista Variska ja Vähäkyrö. Åbo Akademin Experience Lab on tutkinut asiakkaiden käyttäytymistä näissä kirjastoissa palvelujen saatavuuden näkökulmasta. Kirjastotilojen saavutettavuuden kehittämisessä on hyödynnetty Helsingin kaupunginkirjaston ja arkkitehtitoimisto Teemu Hirvilammin asiantuntemusta.  

Interaktiivinen Taikalattia kiersi alueella yhteensä 35:ssa kirjastossa, missä kävijät saivat ratkoa erilaisia tehtäviä tai pelata jalkapalloa Taikalattian lumoissa. Mysteeripelejä alueen kirjastot halusivat kokeilla erilaisissa tapahtumissa. Pelillisyyttä on hyödynnetty myös kirjastojen tapahtumatuotannon ideoinnin ja toteutuksen tueksi suunniteltuina konkreettisina pelikortteina.

Koulutustilaisuuksia järjestettiin alueella suomeksi ja ruotsiksi 23 ja niihin osallistui 485 kirjastoalan ammattilaista.

Työkierto osaamisen päivittämisen välineenä on mahdollista alueellisessa kehittämisessä. Kokoelmatyöhön ja aineiston kellutukseen keskittynyt toiseen kirjastoon tapahtunut työkiertovierailu toteutui viime vuonna.

Kirjasto kehittää toimintaansa myös erilaisissa hankkeissa

Vaasan kaupunginkirjasto on ollut aktiivinen hankerahoituksen hakija kautta vuosien.

–Kolmen vuoden ajalle sijoittuva Metsähallituksen hallinnoima Lystra-hanke on kuluneena vuonna keskittynyt Merenkurkun maailmaperintöalueen näkyvyyden ja tunnettuuden mahdollistamiseen ja tiedon keruuseen. Hankkeessa kirjasto välittää ja esittää hankekumppaneiden tuottamaa monipuolista aineistoa Merenkurkun maailmanperintöalueesta kaupunkilaisten, matkailijoiden ja tieteentekijöiden käyttöön, toteaa Mikola.

Kirjastolla on ollut useita digitaalisiin laitteisiin ja palveluihin liittyviä hankkeita sekä tapahtumatuotantoon ja kirjailijavieraisiin liittyvää hanketoimintaa. Lukupulssi /Läspulsen –hankkeessa on edistetty lukutaitoa ja lukemisharrastusta. Pääasiallinen rahoittaja näissä hankkeissa on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

 

Tags:

Wednesday, February 5, 2020