Valta ja vastarinta uudessa maailmanjärjestyksessä

Stephen Gill on politiikantutkimuksen professori Yorkin yliopistossa Torontossa, Kanadassa, syntyjään brittiläisen työläisperheen poika.

Vuosina 2009–2010 hän toimi Helsingin yliopiston vierailevana professorina. Tuona aikana hän kirjoitti teoksen Valta ja vastarinta uudessa maailmanjärjestyksessä. Sen aiheena ovat yhteiskunnallisten voimien liike ja sen aiheuttamat muutokset maailmanjärjestyksessä.

Luontoa ja ihmisiä riistetään yhä tehokkaammin. Kulutuskeskeinen markkinakulttuuri leviää ympäri maapallon. Muukalaisvastaiset, rasistiset ja taantumukselliset suuntaukset vahvistuvat, mutta samaan aikaan uudistusmieliset liikkeet kehittyvät myös. Nämä ovat maailmanlaajuisia yhteiskunnallisia voimia, joiden aiheuttamia muutoksia Gill tarkastelee.

Maailmanlaajuisen kriisin laajeneminen ja kärjistyminen ovat kirjan keskeisiä teemoja. Tämä kriisi on Gillin mukaan väkivaltaista kamppailua vanhan ja jyrkästi uuden välillä ja sen tekijöihin kuuluvat myös ennennäkemätön uhka elokehän pysyvästä vaurioi­tumisesta.

Toinen pääteema on markkinakulttuurin leviäminen ja kamppailu globaalistumisen linjasta. Näissä kamppailuissa ilmenee vallan ja vastarinnan välinen jännite, kuten kaikessa poliittisessa toiminnassa.

Gill kiinnittää erityisesti huomiota muuntavaan vastarintaan. Siihen kuuluvat luovuus, henkilökohtai­suus ja poliittisuus, ja sen johtajat – kuten Gandhi ja Nelson Mandela – ovat usein esimerkkeinä toiminnalle. Valta ja vastarinta uudessa maailmanjärjestyksessä on mielenkiintoinen yritys hahmottaa teoriaa maailmanjärjestyksestä ja sen muuttamisesta.