Valtakunnallisen kirjastojen asiakaskyselyn tulokset

Keväällä 2018 järjestettiin valtakunnallinen kirjastojen asiakaskysely ja sen tulokset ovat nyt valmistuneet. Kyselyyn vastaajia oli koko Suomessa yhteensä yli 28 000, joista kaksi kolmasosaa vastasi sähköisesti. Vastauksia Vaasassa saatiin 343 kpl.

Kokonaisarvosanaksi Vaasan kaupunginkirjasto sai palveluistaan ja toiminnastaan 8.85 (asteikolla 4-10). Arvosana oli hieman parempi kuin koko maan keskiarvotulos. Suurin osa vastaajista oli erittäin tai hyvin tyytyväisiä Vaasan kaupunginkirjaston kirjakokoelmaan ja palveluihin. Henkilökuntaa pidetään ammatti- ja kielitaitoisena.

Kyselyssä oli mahdollisuus antaa myös vapaasti palautetta. Avoimissa vastauksissa esiin nousi toive laajemmista aukioloajoista, varsinkin lähikirjastoissa. Myös laajempaa lehtikokoelmaa toivottiin. Tarve hiljaiselle lukutilalle ja ryhmätyöskentelytiloille nousi esiin monessa vastauksessa.

Avoimissa vastauksissa tyytyväisimpiä oltiin henkilökunnan osaamiseen ja palveluhalukkuuteen. Myös varausmaksujen poistaminen ja kirjastojen pitämät satutunnit saivat monta kehuvaa kommenttia.

Asiakaskyselyä käsitellään kirjastossa ja kehittämisehdotukset otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa.

Tags:

Friday, September 21, 2018