Variska bibliotek är stängt 25.6-1.7.2018 pga. golvlackning

Återlämningar eller förnyande av lån kan göras t ex till huvudbiblioteket. Välkommen igen till biblioteket 2.7.2018 kl. 12-19

Taggar:

den 12 juni 2018