Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster söker en serviceplanerare

Vasa stadsbibliotek har fått ett regionalt utvecklingsuppdrag (Undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek 2.10.2017 nr 660) på Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Österbottens kommuners område fr.o.m. 1.1.2018.

Serviceplanerarens uppgift är att på ett inspirerande och synligt sätt informera om den regionala utvecklingsuppgiften inom AkePampas-område samt biblioteksaktörer, beslutsfattare och samarbetsparter i hela landet. Serviceplaneraren deltar i planeringen av den regionala utvecklingsuppgiftens innehåll, bl.a. i utvecklande av personalens kompetens, organiseringen av personalomsättning, utbildningsarrangemangen och i utbyte av utvecklingsidéer samt förutsättningar aktörer emellan.
Efter att AkeDigi-projektet har upphört ingår i uppgifterna särskilt handledning i digital service och apparatur för bibliotekspersonalen samt att skapa idéer för evenemangsproduktionen.

Behörighetsvillkor för uppgiften är lämplig högskoleexamen, pedagogisk kompetens, utbildning eller arbetserfarenhet av biblioteks- och informationsbranschen.

Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken (anvisande av språkkunskap i enlighet med förordningen 481/2003).

Uppgiften förutsätter dokumenterad gedigen kommunikationskompetens samt erfarenhet av att arbeta i en tvåspråkig miljö och vidare att modigt ta sig an och introducera personalen i olika digitala anordningar samt digital service.

I uppgiften ingår resor på ett stort område, så körkort är nödvändigt.

Viktiga egenskaper för att lyckas i uppgiften är att du är aktiv, framtidsinriktad, har organisations- och samarbetsförmåga samt interaktionsfärdigheter. Vi förväntar oss att du har visioner om hur biblioteks- och kulturtjänsterna kan utvecklas.

Den uppgiftsspecifika grundlönen är 2862,50 €/månad. Arbetsveckotiden är 36,25 h och kan inbegripa kvällsarbete.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd.

Intervjuerna hålls vecka 45.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Sök platsen

Tags:

Thursday, September 24, 2020