Vasa stads nya kultur- och idrottsprogram för 2020-2025

Kultur- och idrottsprogrammet har tre viktiga teman: en stark image, ramar för mångsidiga aktiviteter och upplevelser samt kultur och idrott som en förebyggande styrka och källa för välfärd. Under dessa tre teman har gjorts en förteckning över åtgärder samt mätare, med vilka man genomför, mäter, följer upp och utvärderar programmet.

I programmet beaktas även på ett genomgripande sätt både kultur- och idrottssidans verksamhetsmiljö, allt från regeringsprogrammet till lagar och rekommendationer, principerna för en hållbar utveckling, megatrender och stadsstrategin.

Vasa stads kultur- och idrottsprogram för 2020-2025

Tags:

Wednesday, June 10, 2020