Vasa stadsbibliotek pilottestade i fjol nya serviceformer i sin regionala utvecklingsuppgift

Vasa stadsbibliotek har skött den regionala utvecklingsuppgiften i två år nu i regionen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Under det andra året etablerades verksamhetssätten och tillgodosågs bibliotekens utbildningsbehov.

Servicechef Marja Mikola berättar att de bibliotek som sköter om den regionala utvecklingsuppgiften fastställs i undervisnings- och kulturministeriets förordning om de allmänna biblioteken och utvecklingsarbetet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Bibliotekens personal utbildades och nya serviceformer pilottestades.

Enligt Mikola betonades i utvecklingsuppgiften 2019 tillgängligheten till biblioteksutrymmen och samlingar. Som pilotbibliotek anmälde sig bibliotek i Kristinestad, Karleby, Kauhajoki, Vimpeli samt Nurmo och av Vasas bibliotek anmälde sig Variska och Lillkyro. Åbo Akademis Experience Lab har undersökt kundernas beteende i de här biblioteken ur synvinkeln servicetillgänglighet. Vid utvecklandet av biblioteksutrymmenas tillgänglighet har man dragit nytta av Helsingfors stadsbiblioteks och arkitektbyrå Teemu Hirvilammis sakkunskap. 

Den interaktiva mattan Magic Carpet cirkulerade i regionen i sammanlagt 35 bibliotek, där hänförda besökare fick lösa olika uppgifter eller spela fotboll med hjälp av den magiska mattan. Mysteriespel ville biblioteken i regionen pröva på under olika evenemang. Spelifiering planerad som konkreta spelkort har också utnyttjats som stöd för idéproduktion och genomförande av bibliotekens evenemangsproduktion. 

Utbildning ordnades i regionen på svenska och finska 23 gånger, och i den deltog 485 yrkesverksamma inom biblioteksbranschen.

Arbetsrotation som medel för uppdatering av kunskaper är möjlig inom regional utveckling. Ett arbetsrotationsbesök till ett annat bibliotek som inriktat sig på samlingsarbete och att ha s.k. flytande material gjordes i fjol.

Biblioteket utvecklar också sin verksamhet i olika projekt

Vasa stadsbibliotek har varit aktiv med att söka projektfinansiering under årens lopp.

–Det treåriga Lystra-projektet som administreras av Forststyrelsen har under det gånga året fokuserat på att öka synligheten och välkändheten vad gäller Kvarkens världsarvsområde samt att samla information. I projektet förmedlar och presenterar biblioteket för stadsborna, turister och forskare det mångsidiga material som projektpartnerna producerat om Kvarkens världsarvsområde, säger Mikola.

Biblioteket har haft ett flertal projekt i anslutning till digitala anläggningar och service samt projektverksamhet som ansluter sig till evenemangsproduktion och författarbesök.  I projektet Lukupulssi / Läspulsen har man främjat läskunnighet och läsintresse. I dessa projekt är den huvudsakliga finansiären Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Tags:

Wednesday, February 5, 2020