Vasa stadsbiblioteks verksamhetsberättelse för år 2019 finns på bibliotekets webbplats

2019 ordnades det många olika evenemang för både barn och vuxna i biblioteken. Under året blev det också möjligt att låna säsongskort.

Det blev ett rekordår för utlåningen av material för barn och unga. Utlåningen av e-material ökade också. Du kan läsa hela verksamhetsberättelsen på bibliotekets webbplats.

Tags:

Friday, August 7, 2020