Vasaensis-kotiseutukokoelma

Kotiseutukokoelma sijaitsee pääkirjaston toisessa kerroksessa, vastapäätä Yhteiskunta- ja talousosastoa.

Voit kääntyä kotiseutukokoelmaa koskevien tiedonhakukysymysten kanssa toisen kerroksen tietopalvelun puoleen.  

Vuodesta 2018 lähtien Vasaensis-kotiseutukokoelmaan on kerätty Vaasaa koskevaa tietokirjallisuutta sekä kaunokirjallisuutta, joka sijoittuu Vaasaan. Kaunokirjallisista teoksista hankitaan lisäksi Vaasassa syntyneiden tai merkittävän osan elämästään Vaasassa asuneiden kirjailijoiden teoksia. Kokoelmaan kerätään materiaalia myös maakuntaamme läheisesti liittyviltä erityisaloilta eli kielikylvystä ja jääkäriliikkeestä. Pääkirjaston musiikki- ja taideosastolla on lainattavissa vaasalaislähtöisten musiikintekijöiden aineistokokoelma.

Vaasan kaupunginkirjasto toimi vuoteen 2018 asti Pohjanmaan maakuntakirjastona. Maakuntakirjastoaikana kotiseutukokoelmaan kerättiin koko aluetta koskevaa tietokirjallisuutta. Osa tästä aineistosta on vielä kotiseutukokoelmassa.

Koska aineiston säilyvyys halutaan taata jälkipolvillekin, sitä voi käyttää ainoastaan kirjaston tiloissa. Lainakappaleita kotiseutukokoelman materiaalista kannattaa kysyä tietopalvelusta, sillä monista teoksista löytyy lainattavia kappaleita kirjaston muilta osastoilta tai lähikirjastoista.

Kotiseutukokoelmassa on kirjallisuutta esimerkiksi alueen historiasta, kulttuurista, luonnosta, elinkeinoelämästä ja kotiseutuhenkilöistä. Hyvin tyypillisiä kotiseutukokoelman käyttäjiä ovat paikallishistoriasta kiinnostuneet henkilöt sekä sukututkijat sillä vaasalaisista suvuista ja nimistä löytyy tietoa esimerkiksi puhelinluetteloista ja osoitekirjoista, joista vanhimmat ovat 1800-luvun lopulta.

Kotiseutukokoelmatilassa on runsaasti hiljaisia lukupaikkoja sekä pöytiä esim. ryhmätyöskentelyä varten.