Verksamheten vid Brändö bibliotek upphör, men biblioteksservicen tryggas

Till följd av Vasa stads ekonomiska besparingar upphör verksamheten vid Brändö bibliotek vid utgången av detta år. Biblioteksservice får man i fortsättningen i bokbussen.

Nedläggningen av Brändö bibliotek ingår i de sparåtgärder som stadsstyrelsen i Vasa beslutade om vid sitt möte 26.8.2019.

Vasa stads kultur- och biblioteksdirektör Marita Ahola säger att beslutet att lägga ned biblioteket var tungt och hon förstår brändöbornas besvikelse.

- Tyvärr finns det inget annat sätt att nå sparmålen och med tanke på att vasaborna ska behandlas lika var det förnuftigast att stänga biblioteket i Brändö. Av biblioteken i Vasa är det därifrån kortaste vägen till ett annat bibliotek, dvs. knappt 2 km till huvudbiblioteket, motiverar Ahola.

Brändö biblioteks hyresavtal går ut 29.2.2020, men verksamheten upphör senast vid årsskiftet. Inga uppgifter finns ännu om en ny hyresgäst. Enligt Ahola kommer personalen inte att sägas upp, utan de övergår till andra verksamhetsenheter inom Vasa stadsbibliotek.

Enligt servicechef Anna Pakka tryggas biblioteksservicen i Brändö i fortsättningen med hjälp av bokbussen.

- Bokbussen börjar köra till Brändö och skolan i Brändö varje vecka och på så sätt kan också seniorerna fortsättningsvis använda biblioteksservicen, förklarar Pakka.

Pakka bjuder in såväl brändöbor som också övriga vasabor att läsa tidningar i huvudbibliotekets nyhetsområde, dvs. tidningsläsesalen, som är öppen varje dag, också lördagar och söndagar. Antalet tidningar försöker man justera så att de räcker till för alla ivriga läsare.

- I nyhetsområdet kan man dessutom läsa tidningar på kunddatorer, som man också kan använda för att arbeta eller surfa på nätet. Det finns både inhemska och utländska tidningar, tipsar Pakka.

Tags:

Thursday, August 29, 2019