Vi söker en biblioteksfunktionär i visstidsanställning för tiden 1.10.2020-31.12.2022

Vi söker till Vasa stadsbibliotek en biblioteksfunktionär i visstidsanställning för tiden 1.10.2020-31.12.2022.

OBS! Denna rekrytering görs anonymt. Det innebär att från ansökan avlägsnas sökandens namn, ålder, modersmål och kön. För att främja lika behandling gynnar Vasa stad anonym rekrytering.

I programmet för utvecklande av storområdet Korsnäståget har man erhållit utvecklingsanslag av staten för åren 2020-2022. I biblioteksfunktionärens uppgiftsbild ingår att utveckla metoder för en dialog mellan invånarna i området Korsnäståget-Gamla Vasa och biblioteket för att stöda förortsutvecklingsidén. Även stödande av invandrararbetet i området samt förankring av biblioteksarbetet som en del i områdets vardag hör till biblioteksfunktionärens arbetsuppgifter.

Andra uppgifter är:
📌 Att utveckla och utvidga samarbetet mellan skolorna på grundstadiet och biblioteket.
📌 Att ordna evenemang.
📌Biblioteksfunktionärens arbetsuppgifter: betjäna kunder, sköta samlingarna samt ge digistöd till områdets invånare.

Är du intresserad, så bekanta dig närmare med uppgiften och sök platsen senast 18.9.
https://bit.ly/337VHcD

Tags:

Monday, September 7, 2020