Webbiblioteket är ur bruk lö 19.1 kl. 19 - sö 20.1 kl. 05

Bibliotekssystemet uppdateras under kvällen och natten. Under denna tid saknar webbiblioteket tillgång till biblioteksdatabasen vilket medför att man inte kan förnya lån, reservera eller logga in på Egna sidor. Information om verkens tillgänglighet saknas också. Förnya gärna lånen på förhand!

De meröppna biblioteken i Sundom och Lillkyro är stängda på söndagen 20.1 p.g.a. systemuppdateringen.

Taggar:

den 14 januari 2019